KAT_kennistechnologieUitgangspunten

Ict hulpmiddelen

KAT Kennistechnologie hanteert een aantal uitgangspunten bij ict-projecten. De belangrijkste hiervan is een open deur: ict bestaat uit hulpmiddelen. Ict is geen doel op zich.


ICT ondersteunt geen bedrijfsprocessen maar mensen die door hun taken uit te voeren meewerken aan de realisatie van bedrijfsprocessen.


Het doel van de software die KAT Kennistechnologie ontwerpt is het ondersteunen van mensen die (gezamenlijk) hun werk doen.


De nadruk ligt hierbij op minder fouten, leuker werk, minder werk en dingen kunnen doen die eerst niet haalbaar waren. Ict is momenteel meer kwaliteitsverhogend dan productiviteitsverhogend.


Dit doel kan het beste bereikt worden als de hulpmiddelen goed aansluiten op de werkwijze van mensen.

Werkwijze

Onder werkwijze verstaat KAT Kennistechnologie geen bedrijfsprocessen. Het gaat KAT Kennistechnologie om de taken die mensen dagelijks uitvoeren. Door deze taken beter te ondersteunen met software en/of te herstructureren wordt de effectiviteit en kwaliteit van het werk hoger.

 

Duidelijkheid

Een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol ict-project is duidelijkheid. Zonder duidelijkheid ontwerpt de ontwerper iets anders dan nodig is; programmeren de programmeurs iets anders dan de ontwerper heeft ontworpen; doet de computer iets anders dan de programmeur denkt dat hij heeft geprogrammeerd; en heeft iedereen toch het idee dat het project goed loopt, totdat de misverstanden boven komen drijven.


Een sleutel tot duidelijkheid is goede communicatie. Bij ict-projecten ligt hier extra de nadruk op omdat het softwaregedeelte van het eindproduct het 'gestolde' begrip is van de verschillende projectleden en belanghebbenden.


Als de verschillende projectleden verschillende dingen niet goed hebben begrepen zitten al deze misvattingen vrijwel automatisch in de software ingebakken. Misvattingen in software zijn helaas niet te corrigeren met een simpel: nee j˘h, dat gaat heel anders ...


Een andere sleutel tot duidelijkheid is: Keep It Simple & Stupid (KISS). Eenvoud is makkelijker te begrijpen dan complexiteit.


Duidelijkheid begint al bij de projectdefinitie: het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat het project moet opleveren.

Kennistechnologie

KAT Kennistechnologie heeft een eigen, pragmatische definitie van kennistechnologie. KAT Kennistechnologie giet kennis die mensen over hun werkwijze hebben in software. Hierdoor vormt de software een kennissysteem dat de werkzaamheden beschrijft, en daarnaast ondersteunt.


KAT Kennistechnologie heeft zelden projecten op het gebied van de traditionele kennistechnologie, zoals expertsystemen en neurale netwerken. KAT Kennistechnologie is wel degelijk ge´nteresseerd in dit soort projecten, maar komt ze zelden tegen.

Logo

Het logo geeft aan dat de meeste kennis van mensen onbewust is (de hersencel). Het is aan KAT Kennistechnologie om deze kennis te achterhalen, en te formaliseren (de blokjes), zodat de software aansluit op de werkelijke behoeften.

Wat KAT Kennistechnologie voor je doet

Wat KAT Kennistechnologie niet voor je doet