KAT_kennistechnologieDiensten: softwarearchitect

KAT Kennistechnologie adviseert u in alle fasen van ict-projecten, zowel over kwaliteit als over de haalbaarheid. KAT Kennistechnologie helpt u jargon begrijpen.


KAT Kennistechnologie helpt u bij het opzetten van een ict-project: de projectdefinitie. KAT Kennistechnologie legt hierbij de nadruk op duidelijkheid. Bij goede projecten is het iedereen duidelijk wat het verwachte resultaat, de risico's en de onduidelijkheden zijn.


KAT Kennistechnologie analyseert voor u de huidige werkwijze: de taakanalyse. Zonder kennis van de huidige werkwijze kan een nieuwe werkwijze niet ontworpen en gecommuniceerd worden.


KAT Kennistechnologie ontwerpt voor u een nieuwe werkwijze: het taakontwerp. Dit beschrijft de nieuwe werkwijze met voorgestelde nieuwe en oude software en de voordelen hiervan.


KAT Kennistechnologie ontwerpt de nieuwe hulpmiddelen (het softwareontwerp) en begeleidt het maken en invoeren van deze software.

 

KAT diensten: advies

KAT Kennistechnologie geeft u advies over de kwaliteit en haalbaarheid van een (lopend) ict-project. KAT Kennistechnologie beoordeelt kwaliteit en haalbaarheid organisatorisch en technisch, en bekijkt of het projectteam het project kan dragen en de ruimte heeft om het project uit te voeren.


KAT Kennistechnologie helpt u bij het begrijpen van in jargon gestelde rapporten, en uw wensen te vertalen in jargon. Zo heeft u meer grip op uw ict-project, zonder zelf ict-specialist te moeten worden.


KAT Kennistechnologie beoordeelt voor u de geschiktheid van verschillende 'confectiesoftware'. Deze software moet aansluiten op uw werkwijze, en uiteraard voldoende opleveren.

 

KAT diensten: projectdefinitie

KAT Kennistechnologie helpt u de stap te zetten naar een concreet project. Zo kunt u bepalen of het project uitvoerbaar is, of het voldoende oplevert, en wat hiervoor nodig is.


Een ict-project introduceert een nieuwe werkwijze in combinatie met hulpmiddelen (software) die deze werkwijze ondersteunen. De werkwijze moet uiteraard uitvoerbaar zijn.


KAT Kennistechnologie legt in projecten de nadruk op duidelijkheid en communicatie. Het doel, gewenste resultaat en de risico's moeten duidelijk zijn. Goede communicatie hiervan met alle belanghebbenden is noodzakelijk.


Het resultaat van de projectdefinitie is een projectteam, een projectplan en commitment. Het projectteam hoeft nog niet compleet te zijn. Wel moet duidelijk zijn welke mensen noodzakelijk zijn voor het succes van het project, en hoe ze gevonden gaan worden. Mensen moeten tijdig bij het project betrokken worden, gezien de inwerktijd.

 

KAT diensten: taakanalyse

KAT Kennistechnologie geeft u inzicht in de werkwijze van mensen. Waarmee u de mogelijkheid krijgt om over de werkwijze te praten, en om deze te veranderen als dat nodig is (taakontwerp).


Taakanalyse concentreert zich op de taken die mensen uitvoeren, aangezien dit ook het niveau is waarop de ict werkt. Ict ondersteunt geen bedrijfsprocessen maar mensen die door hun taken uit te voeren meewerken aan de realisatie van bedrijfsprocessen.


Taakanalyse beantwoordt de vragen: wat doen mensen voor werk; hoe, waarom, met wie en waarmee doen ze hun werk. En: welke informatie hebben ze daarvoor nodig (informatieanalyse).


Doordat alle projectleden werken met de resultaten van de taakanalyse wordt hun begrip van de situatie beter, zodat miscommunicatie vermindert.


Binnen het project wordt zoveel mogelijk in de terminologie van de 'werkvloer' over de 'werkvloer' gesproken. Door de taakanalyse te toetsen komen veel misvattingen in een vroeg stadium naar boven.


Een bijkomend voordeel van de taakanalyse is dat de 'werkvloer' in een vroeg stadium bij het project betrokken is. Dit vergroot het draagvlak voor veranderingen.

 

KAT diensten: taakontwerp

KAT Kennistechnologie bedenkt voor u een nieuwe werkwijze met nieuwe hulpmiddelen (software), en helpt u de consequenties van invoering hiervan te overzien. Waardoor u meer controle heeft over de veranderingen.


In het taakontwerp staat een nieuwe werkwijze met nieuwe en oude hulpmiddelen. Het beschrijft hoe de hulpmiddelen de taken ondersteunen. Verder bevat het taakontwerp een planning voor invoering van de nieuwe werkwijze en de nieuwe hulpmiddelen.


Belangrijk is dat de mensen die de nieuwe werkwijze gaan uitvoeren het voordeel zien. De kans op een succesvol project is aanzienlijk kleiner als dit niet het geval is.


KAT Kennistechnologie legt het taakontwerp dus uit aan de 'werkvloer', en geeft de 'werkvloer' invloed op het ontwerp. Het taakontwerp wordt zo getoetst op uitvoerbaarheid en invoerbaarheid.

 

KAT diensten: softwareontwerp

De softwareontwerpen zijn de bouwtekeningen van de nieuwe ict hulpmiddelen uit het taakontwerp. De softwareontwerpen zijn modellen van de structuur en werking van de te bouwen software.


Een softwareontwerp bestaat uit meerdere ontwerpen zoals het databaseontwerp, het applicatieontwerp en het ontwerp van de gebruikersinterface. Bij grotere projecten maken gespecialiseerde ontwerpers deze ontwerpen.


KAT Kennistechnologie maakt de softwarearchitectuur (het basisontwerp) waarop de andere ontwerpen worden gebaseerd. Bij kleinere projecten maakt KAT Kennistechnologie ook de andere ontwerpen.


De softwarearchitectuur volgt uit het ontwerp van de taakondersteuning. Uit dit ontwerp worden 'brokjes' functionaliteit afgeleid die overlappen en dus meerdere keren gebruikt kunnen worden.


Door deze modulariteit is de software in de toekomst makkelijker aan te passen aan eventuele wijzigingen in de werkwijze. Technischer: de workflow en de functionaliteit zijn minder verweven.


Softwareontwerpen zijn meestal groot, zodat het moeilijk is om ze consistent te krijgen en te houden. De ontwerpen moeten uiteraard aan blijven sluiten op het taakontwerp en de taakanalyse. Verder leiden nieuwe ontdekkingen tot wijzigingen in het taakontwerp en de taakanalyse. De consequenties hiervan moeten ook in de softwareontwerpen verwerkt worden.


Dit onderhoud van de ontwerpen is arbeidsintensief en complex, zelfs als speciale software wordt gebruikt. KAT Kennistechnologie bewaakt de grote lijn, de kwaliteit en houdt de ontwerpen consistent.


KAT Kennistechnologie beheerst verschillende methoden van softwareontwikkeling (waterfall, iterative, prototyping, RAD) en kiest de methode die het beste bij het project past.


KAT Kennistechnologie kent meerdere notaties voor (delen van) een softwareontwerp, en kiest de notatie die de projectleden het beste beheersen. Indien nodig worden projectleden opgeleid zodat ze de notatie beheersen.

 

KAT diensten: implementatiebegeleiding

KAT Kennistechnologie begeleidt voor u het realiseren en invoeren van de software.


De hoofdtaak bij implementatiebegeleiding is kwaliteitsbewaking.
Kwaliteit is:


Kwaliteit is uiteraard gedurende het hele project van belang. Softwareontwerpen van lage kwaliteit leiden meestal tot software van lage kwaliteit. Helaas leiden goede softwareontwerpen niet vanzelf tot goede software.


Dit komt door de complexiteit van de softwareontwerpen, en doordat het moeilijk is met details bezig te zijn zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.


KAT Kennistechnologie legt de softwareontwerpen uit aan de programmeurs, en toetst hun werk aan de ontwerpen en de werkelijkheid: ontwerpen bevatten altijd nog fouten. Het belang van de ontwerpfout bepaalt of de ontwerpen en de software aangepast worden, of dat dit wordt uitgesteld voor een volgende versie.


Onderhoudsbestendige software is moeilijk te maken, aangezien veel wijzigingen niet te voorzien zijn. Door de programmeercode modulair, helder en eenvoudig te houden hebben deze wijzigingen minder gevolgen, en wordt de levensduur van software verlengd.